Privacyverklaring

Privacyverklaring, IDASTHEEENKOFFIE.NL

IDASTHEEENKOFFIE.NL respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker via de web-site of per e-mail aan info@idastheeenkoffie.nl verschaft altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. IDASTHEEENKOFFIE.NL garandeert dat de verstrekte informatie niet aan derden ter beschikking wordt gesteld.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over deze privacyverklaring en/of de wijze waarop IDASTHEEENKOFFIE.NL uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u opnemen met IDASTHEEENKOFFIE.NL via info@idastheeenkoffie.nl

Wijzigingen privacyverklaring

IDASTHEEENKOFFIE.NL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.